Lehim

Lehim

İnert ortamda gerçekleştirilen lehimleme işlemi kaliteyi ve verimliliği artırır.

Lehimlemede, azotun sağladığı en büyük fayda, oksidasyonu azaltması ve lehim kalitesini artırmasıdır.