Petrol Sanayi

Petrol Sanayi

 

  • NITRON AZOT JENERATÖRLERİ ile ürün tankları azotla yastıklanarak, ürünün daha güvenli ve kaliteli saklanması sağlanır.
  • Azot gazı, ürün transferinde kullanılacak maliyet açısından en uygun gazdır.
  • Mevcut ve eski petrol yataklarınının üretimi, azot enjeksiyonu ile arttırılabilir.
  • Azot gazı enjeksiyonu ile mevcut yatakların üretim performansı arttırılabilir.
  • Azot kullanımının en önemli yararlarından birisi de delik dibi yangın riskini asgariye düşürmektir.
  • Delme sıvısına azot enjeksiyonu sayesinde, daha iyi "underbalanced drilling" yapmak mümkündür.
  • Delme sıvısına azot enjeksiyonu yapılarak, sıvı yoğunluğunu düşürme, daha düşük delik dibi hidrostatik basıncı sağlar.